ภาษีป้าย ต้องคิดยังไง มาดูกัน!!!

อันดับแรก ต้องทำความรู้จักกับประเภทของ #ป้าย และอัตราการเสียภาษีป้ายกันก่อน ซึ่งจริงๆ แล้วป้ายอาจมีอยู่หลายชนิด เช่น ป้ายบอกชื่อร้าน ชื่อแบรนด์ เครื่องหมายการค้า โปรโมชั่น หรือป้ายเพื่อการโฆษณา

แต่สุดท้ายแล้วจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะและเรียกเก็บค่าภาษีตามอัตราที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ (อัพเดตล่าสุดจากกฎกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2566)

ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

◾ หากเป็นข้อความคงที่ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จะคิดภาษีป้ายในอัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตร.ซม
◾ หากเป็นข้อความเคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ป้ายไฟ จะคิดภาษีในอัตรา 10 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น

◾ หากเป็นข้อความคงที่ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จะคิดภาษีป้ายในอัตรา 26 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
◾ หากเป็นข้อความเคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ป้ายไฟ จะคิดภาษีในอัตรา 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

◾ หากเป็นข้อความคงที่ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จะคิดภาษีป้ายในอัตรา 50 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
◾ หากเป็นข้อความเคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ป้ายไฟ จะคิดภาษีในอัตรา 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

โดยป้ายทุกประเภทเมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาทเป็นขั้นต่ำ

sme #smethailand #ภาษีป้าย #ป้ายโฆษณา #ป้ายชื่อร้าน #ป้ายไฟ